Privacybeleid

MijnZorgnet vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt MijnZorgnet zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. MijnZorgnet heeft voldaan aan de meldingsplicht conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en is opgenomen onder nummer 1447170.

MijnZorgnet verzamelt informatie voor de volgende doeleinden:

 • in contact brengen van patiënten en zorgverleners zowel online als offline
 • kennisuitwisseling tussen gebruikers
 • ervaringen uitwisselen tussen gebruikers
 • wetenschappelijk onderzoek naar gebruik en inhoud van de website

De volgende gegevens worden verzameld die betrekking hebben op patiënten die ingelogd hebben op www.mijnzorgnet.nl:

 • NAW-gegevens: ter identificatie van de gebruiker.
 • BSN: benodigd vanwege authenticatie met DigiD.
 • Bijnaam: geeft de mogelijkheid tot het anonimiseren van berichten.
 • Interesses: worden weergegeven op profielpagina van de gebruiker.
 • Sociale media links: worden weergegeven op profielpagina van de gebruiker.
 • Relaties: stelt de gebruiker in staat om contacten bij te houden.
 • Bijdragen: weergave van de bijdrage van de gebruiker op de website.
 • Berichten: het mogelijk maken van (privé) berichtenverkeer tussen de gebruikers onderling.

De volgende gegevens worden verzameld die betrekking hebben op zorgverleners die ingelogd hebben op www.mijnzorgnet.nl:

 • NAW-gegevens: ter identificatie van de gebruiker.
 • UZI-pas serienummer: benodigd vanwege identificatie met UZI-pas.
 • Interesses: worden weergegeven op profielpagina van de gebruiker.
 • Sociale media links: worden weergegeven op profielpagina van de gebruiker.
 • Relaties: stelt de gebruiker in staat om contacten bij te houden.
 • Bijdragen: weergave van de bijdrage van de gebruiker op de website.
 • Berichten: het mogelijk maken van (privé) berichtenverkeer tussen de gebruikers onderling.

Persoonlijke gegevens worden alleen verstrekt al u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit zal u expliciet gevraagd worden.

Indien MijnZorgnet uw gegevens wil gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven zijn, zal MijnZorgnet contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken. U kunt dan het gebruik van uw gegevens weigeren.

Mocht u van mening zijn dat uw privacy in het geding is, wilt u dan contact met ons opnemen via privacy@mijnzorgnet.nl, zodat wij hierop gepaste actie kunnen ondernemen.

Desgewenst kunt u uw gegevens verwijderen uit uw profiel. Indien uw account opgeheven wordt, worden uw persoonlijke gegevens weggehaald.