Privacybeleid

Dit document maakt integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden">Gebruiksvoorwaarden. In dit document worden dezelfde definities gehanteerd als in de gebruiksvoorwaarden">Gebruiksvoorwaarden.

Het Radboudumc vindt het belangrijk om bij MijnZorgnet zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Uitgangspunt hierbij is dat de gebruiker zelf controle heeft over zijn of haar gegevens.
Hierbij houdt het Radboudumc zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. MijnZorgnet heeft voldaan aan de meldingsplicht conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en is opgenomen onder nummer 1447170.

Gegevens en doeleinden

Het Radboudumc verzamelt informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Beheer van MijnZorgnet:
  1. Om MijnZorgnet technisch te kunnen laten functioneren;
  2. Ter verbetering van het gebruiksgemak, de ‘user experience’;
  3. Ter analyse van het gebruik van MijnZorgnet ten behoeve van beheer en doorontwikkeling;
 2. Het ondersteunen van Zorgnetten;
 3. Het ondersteunen van het plaatsen en Gebruiken van Content door de Gebruiker;
 4. Het aanbieden en ondersteunen van diensten en modules van het Radboudumc;
 5. Het ondersteunen van Content van Derden;
 6. Het aanbieden en ondersteunen van Diensten en Modules van Derden binnen de context van MijnZorgnet, waaronder eventueel Single Sign On functionaliteit;
 7. Na anonimisatie: wetenschappelijk onderzoek naar gebruik van en inhoud van MijnZorgnet en daarbinnen aangeboden diensten en modules.

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt voor de genoemde doelen:

 • (Account)naam ter identificatie van de Gebruiker (1 en 6).
 • BurgerServiceNummer: benodigd vanwege authenticatie met DigiD (1 en 6).
 • E-mailadres zichtbaar voor alle (of een gespecificeerd deel van de) Gebruikers (1, 2).
 • E-mailadres ten behoeve van communicatie tussen het Radboudumc en Gebruiker (1 en 6).
 • Weergavenaam, geboortedatum, geslacht, woonplaats en portretfoto, om deze te kunnen weergeven binnen MijnZorgnet (2).
 • Interesses: worden weergegeven op de profielpagina van de Gebruiker (2).
 • Sociale media links: worden weergegeven op profielpagina van de Gebruiker (2).
 • Relaties tussen Gebruikers (zorgteamlidmaatschappen), inclusief relatieverzoeken: stelt de Gebruiker in staat om rechten toe te kennen binnen een Zorgnet (1, 2, 3).
 • Bijdragen: weergave van de Content-bijdragen van de Gebruiker binnen een Zorgnet (1, 3).
 • Berichten: het mogelijk maken van (privé) berichtenverkeer binnen een Zorgnet (1, 3).
 • Bestanden die de Gebruiker binnen een Zorgnet heeft geüpload (1, 3).
 • Informatie betreffende Modules van het Radboudumc die de Gebruiker heeft opgenomen (1, 6, 7).
 • Informatie betreffende Modules van Derden die de Gebruiker heeft opgenomen (1, 6, 7).
 • Links naar diensten van het Radboudumc die de Gebruiker heeft opgenomen (1, 6, 7).
 • Links naar diensten van Derden die de Gebruiker heeft opgenomen (1, 6, 7).
 • IP-adressen (1).
 • Naam en versienummer browser (1 en 7).
 • Pagina’s die u bezoekt (1, 7).

Voor de Gebruiker – Zorgverlener geldt aanvullend:

 • Accountnaam en wachtwoord; ter identificatie, authenticatie en autorisatie (1).
 • Indien van toepassing: UZI-pas serienummer ter identificatie, authenticatie en autorisatie (1). 
 • BIG-nummer, ter verificatie van het zorgverlenerschap (1).
 • Woonplaatsgegevens, ter identificatie van de Gebruiker (1).

Van de Gebruiker die als Zorgverlener deelneemt wordt geen BSN verzameld of verwerkt.

Diensten van derden

MijnZorgnet bevat Diensten van Derden of links naar Diensten van Derden. Deze diensten werken onafhankelijk van MijnZorgnet en van het Radboudumc, en hanteren hun eigen voorwaarden en (privacy)beleid. U bent zelf verantwoordelijk hier kennis van te nemen alvorens u gebruikt maakt van een dergelijke dienst. Het Radboudumc is niet aansprakelijk voor de inhoud en werking van diensten van derden of de gevolgen van het gebruik hiervan door u. 
Diensten van derden kunnen om eenmalig in te loggen gebruik maken van de Single Sign On koppeling van MijnZorgnet. Hierbij worden persoonsgegevens doorgegeven aan de Dienst van derden. Voordat deze gegevens doorgegeven worden wordt de Gebruiker expliciet gevraagd om toestemming. Deze toestemming kan eenmalig zijn, maar kan ook voor onbepaalde tijd worden afgegeven.

Beveiliging

Het Radboudumc zal erop toezien dat de vastgelegde gegevens, waaronder persoonsgegevens, met zorg worden verwerkt en goed beschermd worden tegen verlies of onrechtmatige verwerking volgens de thans geldende veiligheidsnormen. Het Radboudumc controleert zijn systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en neemt desgewenst actie. Desondanks kan het Radboudumc de veiligheid van MijnZorgnet en de verwerkte gegevens niet garanderen.

Bewerker

Het Radboudumc maakt gebruik van RAM Infotechnology BV voor het beheer en de hosting van MijnZorgnet. Dit bedrijf is daarmee een bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met aanvaarding van deze privacyverklaring aanvaardt u dat uw gegevens, waaronder persoonsgegevens worden bewerkt door RAM Infotechnology BV. De bewerker heeft de noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

Bewaarplicht

Het Radboudumc zal uw gegevens ter beschikking blijven stellen via MijnZorgnet zolang het Radboudumc MijnZorgnet exploiteert. Wanneer het Radboudumc stopt MijnZorgnet te exploiteren dan zal het Radboudumc zich inspannen om u hiervan op de hoogte te stellen. Na notificatie zal het Radboudumc een periode van minstens drie maanden aanhouden waarbinnen u in de gelegenheid bent de aanwezige informatie te downloaden, te kopiëren, af te drukken of op een andere wijze veilig te stellen alvorens deze zal worden vernietigd.
Voor Zorgverleners wijzen wij erop dat MijnZorgnet op geen enkele wijze gezien mag worden als dossiervoering in het kader van de WGBO mee te voeren: u bent zelf verantwoordelijk voor opneming van de benodigde gegevens ten behoeve van de dossierplicht in een vorm van medisch dossier.
Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien en voor zover u daar voorafgaand toestemming voor heeft gegeven. Dit zal u expliciet gevraagd worden.
Indien het Radboudumc uw gegevens wil gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven zijn, zal het Radboudumc contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken. U kunt dan het gebruik van uw gegevens weigeren.
Desgewenst kunt u uw gegevens verwijderen uit uw profiel. Indien uw profiel opgeheven wordt, worden uw persoonlijke gegeven uit uw profiel en de door u binnen uw eigen Zorgnet binnen MijnZorgnet geüploade content definitief verwijderd.

Voor vragen, opmerkingen, klachten en voor inzage-, correctie- en vernietigingsverzoeken kunt u contact met ons opnemen via info@mijnzorgnet.nl, zodat wij hierop gepaste actie kunnen ondernemen.