Mijnzorgnet is niet meer beschikbaar

Via deze website heeft MijnZorgnet vanaf 2009 een baanbrekende rol gespeeld in het stimuleren van betrokkenheid van patiënten bij hun zorg. MijnZorgnet startte als eerste persoonlijk gezondheidsdossier door een bundeling van de krachten van ParkinsonNet en de digitale ivf-poli van het Radboudumc. Met een subsidie van het Ministerie van VWS gingen prof. dr. J. Kremer en prof. dr. B. Bloem aan de slag om een bijdrage te leveren aan doelmatige, patiëntgerichte en samenhangende zorg.

Tijdens de eerste jaren is er vooral veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor patiënten om zelf hun gegevens te beheren via een omgeving als MijnZorgnet. Dat leverde proefschriften op van gynaecoloog Annemijn Aarts, huisarts Martijn van der Eijk, gezondheidswetenschapper Femke Vennik en informaticus Wouter Tuil. Momenteel werken Carole Groenen, verloskundige, en Tjitske Vreugdenhil, huisarts, aan proefschriften die het gebruik van een dergelijke persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) evalueren.

Na enkele jaren is MijnZorgnet als zelfstandige PGO verder gegaan, aangeboden door IQ healthcare van het Radboudumc. Jarenlang had het een dominante positie in de wereld van de PGO’s en trok het de interesse van patiënten over het hele land. MijnZorgnet was een voorbeeld voor vele andere PGO’s om de patiënt werkelijk regisseur te laten zijn van zijn of haar ziekte en gezondheid. Eind 2017 was MijnZorgnet ook de eerste patiëntenomgeving die aansloot op het Landelijk Schakelpunt als Goed Beheerd Patiëntportaal.

Door het ontstaan van het afsprakenstelsel Medmij werd het aanbieden van een PGO steeds meer een zaak voor ICT-leveranciers en steeds minder voor zorgaanbieders zoals het Radboudumc. Daarom heeft het Radboudumc besloten om met ingang van 1 maart 2019 te stoppen met MijnZorgnet.